O firmie

Strona główna » O Firmie » Wizja

Wizja

Zmiany organizacyjne, rozwijanie bardziej skutecznego stylu przywództwa, wyszukiwanie talentów, programy sukcesji,  rozwiązywanie konfliktów – wspieramy organizacje w pokonywaniu nowych wyzwań oraz tworzeniu kultury organizacji uczących się i dbających o rozwój pracowników.   Pomagamy osiągać cele.  Czasem nasze działania przyśpieszają lub katalizują procesy wewnątrzfirmowe, a czasem pomagamy zatrzymać się w biegu i spojrzeć z innej perspektywy, by znaleźć skuteczniejsze sposoby działania. 

Wspomagamy firmy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi prowadząc projekty z zakresu oceny i rozwoju oraz dostarczając wsparcie narzędziowe dla działów HR. Jednym z głównych narzędzi rozwojowych jest podejście coachingowe.

Efekty działań rozwojowych  przenoszą się kaskadowo z osób, które z nich korzystały na podwładnych i współpracowników, dzięki czemu przyczyniamy się do poprawy wzajemnej komunikacji, otwartości i kultury współpracy, a w ostatecznym efekcie do tworzenia kultury sprzyjającej zaangażowaniu, podnoszeniu morale pracowników i większej efektywności. 

Jesteśmy nastawieni na wymierne cele i podnoszenie efektywności organizacji, zachowując jednocześnie uważność na potrzeby poszczególnych pracowników. Profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie naszych konsultantów tworzy klimat inspirujący do rozwoju. Efektów i satysfakcji doświadczają zarówno Klienci zamawiający usługę, jak i Pracownicy, którzy biorą udział w procesie .

Trafność procesów i wysoka kultura podejścia do ludzi pomaga budować pozytywny wizerunek działu HR w organizacji.Poleć tę stronę