Usługi

Strona główna » Usługi

Usługi

Coaching

Przez wielu postrzegany jako najskuteczniejsza metoda zmiany i rozwoju osobistego. Osoby zarządzające oraz menedżerowie często sięgają po coaching, aby zwiększać efektywność i zmierzać do celów w sposób bardziej twórczy i elastyczny.

Assessment/Development Center

Metoda oceny kompetencji pracowników o najwyższej trafności spośród narzędzi stosowanych w dziedzinie HR.  Metoda opiera się na tym, że uczestnicy prezentują swoje umiejętności w działaniu.

Ocena 360

Najskuteczniejsza metoda pozwalająca spojrzeć na siebie oczami innych. Znacząco zwiększa świadomość kadry zarządzającej, jakie zachowania są potrzebne do podniesienia efektywności osobistej i zespołowej.

Testy

Narzędzia psychometryczne pomagają lepiej rozumieć swój styl funkcjonowania, cechy pomagające i utrudniające osiągnięcie sukcesu oraz określić najlepsze dla siebie środowisko pracy.

Wsparcie narzędziowe i warsztaty

Oferujemy wsparcie narzędziowe w obszarze procesów oceny i rozwoju dla organizacji, które chcą wdrożyć nowe metody pracy lub poprawić jakość już używanych. Do liderów kierujemy ofertę warsztatów zamkniętych doskonalących umiejętności interpersonalne.

Badanie Satysfakcji

Badanie opinii i satysfakcji pracowników jest narzędziem pozwalającym rozpoznać postawy panujące wśród pracowników organizacji. Pozwala też na poznanie hierarchii koniecznych zmian.

Modele Kompetencyjne

Oferujemy wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu w firmie jednolitego modelu kompetencyjnego.