Usługi

Strona główna » Usługi » Assessment / Development Center

Assessment / Development Center

Metoda

Ośrodek Oceny i Rozwoju (Assessment/ Development Center) to ocena potencjału menedżerskiego pracowników o najwyższej trafności spośród narzędzi stosowanych w dziedzinie HR. Forma pracy w przypadku procesów Development Center jest podobna do Assessment Center. Różnice wynikają z odmiennych celów (ocena w AC i rozwój w DC), które przekładają się na różnice w formie pracy. W Development Center jest więcej elementów rozwojowych, które mają na celu zwiększenie samoświadomości uczestników. Zobacz artykuł na ten temat w Inspiracje.

Nasze zalety

 • 12 lat doświadczenia w prowadzeniu Assessment i Development Center
 • Ponad 2 000 dni projektowych
 • Rzetelne przygotowanie warsztatowe
 • Wysoka trafność ocen
 • Indywidualnie dobrane trafne zalecenia rozwojowe
 • Współpraca z dojrzałymi zawodowo i osobiście konsultantami
 • Bardzo dobre referencje od klientów

 

Również szkolenia dla asesorów przygotowujące do samodzielnego prowadzenia Ośrodków Oceny i Rozwoju.


Zalety metody

 • Wysoka trafność prognostyczna
 • Ocena możliwości pracowników sprawdzona w praktycznym działaniu
 • Wnikliwa ocena mocnych i słabych stron uczestników
 • Indywidualnie dobrane zalecenia rozwojowe
 • Wysoki stopień akceptacji tej formy oceny przez uczestników

 

Najczęstsze zastosowania

Budowanie programów rozwojowych

W wyniku procesu można określić mocne strony uczestników oraz obszary wymagające dalszego rozwoju, co stanowi doskonałą podstawę do planowania działań rozwojowych dla poszczególnych pracowników lub całych grup. Pomaga w ekonomicznym zarządzaniu budżetem szkoleniowym.

Zarządzanie Talentami

Pozwala wybrać osoby o najwyższym potencjale, podejmować trafne decyzje dotyczące ich przyszłej kariery w firmie, zarządzać procesem nabywania nowych kompetencji.

Zwiększanie efektywności zarządzania

Menedżerowie dostają dokładną informację zwrotną na temat swoich umiejętności w zakresie różnych obszarów zarządzania oraz indywidualnie dobrane zalecenia rozwojowe. Udział w procesie zwiększa świadomość kompetencji istotnych w firmie.

Doskonalenie umiejętności miękkich

Development Center stosowany w procesach rozwojowych pozwala na bardzo dokładną ocenę komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach, motywowania podwładnych itp. W połączeniu z pogłębionym feedbackiem jest istotnym krokiem w kierunku doskonalenia miękkich umiejętności.

Reorganizacje

ADC jest doskonałym narzędziem uzupełniającym informacje potrzebne do decydowania o awansach i przesunięciach kadrowych. Dostarcza wiedzy na temat poziomu kompetencji i potencjału pracowników. Uzyskane informacje pozwalają przewidzieć szanse powodzenia danej osoby na nowym stanowisku i pomagają w podjęciu trafnych decyzji.

Rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne

Jest to  doskonała metoda uzupełniająca proces rekrutacji nowych pracowników. Pozwala na wybranie spośród osób o podobnym poziomie umiejętności i doświadczenia tej, której profil najlepiej odpowiada wymogom stanowiska. W przypadku rekrutacji wewnętrznej, przeprowadzenie procesu przez zewnętrzną firmę, dodatkowo minimalizuje podejrzenia o brak obiektywności przy dokonywaniu wyboru. Kandydaci odbierają ją jako sprawiedliwą metodę, stwarzającą każdemu równe szanse.Poleć tę stronę