Usługi

Strona główna » Usługi » Coaching

Coaching

Czym jest coaching

Nie otrzymujemy mądrości; musimy ją sami odkryć po podróży, której nikt za nas przebyć nie może, której nikt nam nie może oszczędzić. – Marcel Proust.

Coaching jest obecnie spostrzegany przez wiele osób jako najskuteczniejsza metoda zmiany i rozwoju osobistego. Osoby zarządzające oraz menedżerowie często sięgają po coaching, aby rozwijać swoje kompetencje, zwiększać efektywność, odkrywać nowe możliwości, zmierzać do celów w bardziej twórczy i elastyczny sposób.

Siłą coachingu jest praca nad realnymi sytuacjami z życia.

Coaching jest doskonałym narzędziem wspierającym zarządzanie ludźmi i rozwijanie nowoczesnych organizacji.  Firmy stosujące coaching jako integralną część zarządzania mają bardziej zaangażowanych pracowników, tworzą bardziej efektywną kulturę organizacyjną i budują trwałą przewagę konkurencyjną. Według naszej metodologii proces coachingu wspiera rozwój na poziomie przywódczym i osobistym w powiązaniu z celami biznesowymi organizacji.

Inspira współpracuje z certyfikowanymi coachami, którzy posiadają po kilkaset godzin praktyki coachingowej i kwalifikacje potwierdzone wysoko cenionymi na rynku certyfikatami w International Coaching Federation.

Coaching Zarządzania Konfliktem CINERGY

Coaching Zarządzania Konfliktem lub krócej, Coaching Konfliktu to nowa w Polsce specjalizacja dedykowana pracy z tak powszechnym zjawiskiem jak konflikt. Wysoko ceniona przez klientów i organizacje. Pomaga rozwiązywać bieżące konflikty i dostarcza klientom narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. Ewa Zięcina jest pierwszą osobą w Polsce, która uzyskała certyfikat Coachingu Zarządzania Konfliktem CINERGY nadany przez twórczynię tej metody – Cinnie Noble. Kolejne osoby przygotowują się do uzyskania specjalizacji.

Rozumienie konfliktu

Konflikt w organizacji to sytuacja, w której współpracujący , wzajemnie zależni ludzie mają rozbieżne interesy, cele albo zasady. Konflikty interpersonalne są nieuniknione i są normalną częścią naszego życia. Jednak, źle zarządzane konflikty mają destrukcyjny wpływ na organizację i ludzi w niej pracujących. Często konflikty w miejscu pracy są niewidoczne, ale są wszechogarniające, przenikają wszędzie. Dotykają nie tylko osoby bezpośrednio uwikłane w konflikt, ale ich zespoły, przełożonych i samą organizację

Koszty konfliktu

Źle zarządzane powodują duże koszty, które odbijają się na kondycji firmy. Skutkują spadkiem zaangażowania i morale pracowników, marnotrawieniem czasu na rozpamiętywanie tego, co się wydarzyło, spadkiem energii, kreatywności i zdolności do rozwiązywania problemów.  Powodują straty finansowe.

Coaching Zarządzania Konfliktem to wyspecjalizowana metoda, która wspiera kulturę organizacyjną nastawioną na efektywne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Pomaga zredukować wysokie koszty konfliktu w miejscu pracy.

Korzyści z zastosowania Coachingu Konfliktu

Coaching konfliktu pomaga pracownikom w następujących obszarach:

  • rozwiązywać spory interpersonalne bez  wikłania w nie kolejnych osób
  • przygotować do trudnych rozmów
  • zapobiegać eskalacji konfliktów
  • zapobiegać „zarażaniu” atmosfery
  • zmieniać nieproduktywne reakcje na konstruktywne kroki
  • rozwija umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości

 

 Model Coachingu Konfliktu CINERGY:

  • Bardzo solidne fundamenty praktyczne i teoretyczne.
  • Stworzony przez praktyka -  Cinnie Noble, osobę z 20 letnim doświadczeniem w pracy z konfliktami.
  • Integruje coaching biznesowy, zarządzanie konfliktem i odkrycia neuropsychologii.

 

Certyfikacja

Właściciel firmy, Ewa Zięcina, ICF PCC coach uzyskała certyfikację w Coachingu Zarządzania Konfliktem metodą CINERGY i posiada uprawnienia do prowadzenia coachingów według tej metodologii. Więcej informacji o profilu coacha znajdziesz tutaj.


Poleć tę stronę