Usługi

Strona główna » Usługi » Testy

Testy

Narzędzia psychometryczne pomagają osobom w lepszym rozumieniu swego stylu funkcjonowania, cech pomagających i utrudniających osiągnięcie sukcesu, określeniu najlepszego dla siebie środowiska pracy. Są stosowane zarówno w procesach oceny, jak i rozwojowych. Pomagają w podnoszeniu własnej efektywności i dokonywaniu wyborów w życiu prywatnym i zawodowym.

Hogan Assessment Systems

Hogan Assessment Systems to system diagnozy pozwalający na określenie mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości. Są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji. Testy Hogan Assessment Systems powstały na bazie wieloletnich i wieloośrodkowych badań dotyczących szczegółowej analizy tych cech osobowości, które są kluczowe dla efektywnej selekcji, oceny, rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej. Testy Hogan Assessment Systems mają wysokie własności psychometryczne, w tym także normy opracowane dla polskiej populacji. Każdy uczestnik badania Hogan Assessment Systems otrzymuje swój raport oraz indywidualną informację zwrotną (tzw. feedback).

więcej »

Insights

Insights przekłada język psychologii (wg Junga) na język kolorów, symbolizujących określony zespół kompetencji psychologicznych. Każdy człowiek posiada pewną unikalną kombinację cech oznaczonych w teście Insights określonym kolorem.

więcej »

MTQ 48

Metoda powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, która w wysokim stopniu koreluje z powodzeniem na stanowiskach menedżerskich. Pozwala określić postawę wobec wyzwań, odporność na stres, umiejętność zarządzania własnymi emocjami.

więcej »

Inne testy

Korzystamy z szerokiego wachlarza testów przydatnych w procesach rozwojowych, kompleksowych bądź skupionych na określonych aspektach, niosących wartościowe informacje dla badanych osób i pomagających im podnosić swoją efektywność. Dobierane są w zależności od potrzeb. Są to, między innymi:

  • Styl radzenia sobie z konfliktem Thomasa Kilmanna
  • Styl uczenia się Kolba
  • Kwestionariusz Ról Zespołowych Belbina
  • Kwestionariusz Orientacji Zawodowej

więcej »