Usługi

Strona główna » Usługi » Wsparcie narzędziowe i warsztaty

Wsparcie narzędziowe i warsztaty

Oferujemy wsparcie narzędziowe w obszarze procesów oceny i rozwoju dla organizacji, które chcą wdrożyć nowe metody pracy lub poprawić jakość już używanych (Assessment i Development Center, wywiady kompetencyjne, ocena 360, feedbacki rozwojowe). Wsparcie obejmuje przygotowanie metodyczne osób prowadzących procesy oraz opracowanie narzędzi (ćwiczenia na Assessment Centre, arkusze pytań do wywiadów, wzory raportów).

Do liderów kierujemy ofertę warsztatów zamkniętych doskonalących umiejętności miękkie. Dobre umiejętności interpersonalne u liderów są niezbędne do skutecznego motywowania zespołów i podnoszenia efektywności pracowników. Umiejętne udzielanie informacji zwrotnej, rozmowy rozwojowe i coaching tworzą doskonały grunt do rozwijania talentów, podnoszenia wydajności i morale pracowników.

Szkolenie z metody Assessment/ Development Centre

Dla firm zainteresowanych wdrażaniem metody Assessment/ Development Center oferujemy zamknięte szkolenie dla asesorów wewnętrznych oraz organizatorów procesów. Szkolenie dostarcza wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia Ośrodków Oceny i Rozwoju. Uczymy, jak zaplanować proces, żeby zaobserwować wybrane kompetencje, jak prowadzić zapis obserwacji, jak stworzyć raport po procesie. Omawiamy plusy i minusy różnych podejść.

Możliwość wspólnego prowadzenia pierwszych procesów oraz wsparcie i superwizja ze strony doświadczonych asesorów.

Udzielanie informacji zwrotnej

Umiejętność konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej - przy ocenach okresowych, po ocenach 360 stopni, stawianiu nowych celów, omawianiu porażek - pełni nieocenioną rolę w rozwijaniu i motywowaniu podwładnych.  Udzielanie feedbacków to nasza codzienna praca. Podzielimy się swoim doświadczeniem.

Umiejętności coachingowe dla liderów

Celem szkolenia jest  rozwój umiejętności coachingowych, które - wykorzystywane w pracy lidera - podnoszą zdolności motywowania innych, rozwijania pracowników, poprawiają jakość wzajemnej komunikacji i kultury pracy. Wykorzystywane są m. in. podczas wzmacniania pożądanych i korygowania niepożądanych  zachowań, w przeprowadzaniu rozmów oceniających, rozwiązywaniu trudnych sytuacji interpersonalnych.