Ochrona danych

Inspira poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich informacji. Poniżej opisano środki, które wdrożyliśmy w celu ochrony Twoich danych, a także obowiązki użytkowników końcowych, aby zapewnić utrzymanie własnego bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo fizyczne

Aplikacja myView360 jest hostowana na wirtualnym serwerze prywatnym w europejskim centrum danych obsługiwanym przez OVH. Szczegóły dotyczące fizycznych, elektrycznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa można znaleźć na ich stronie internetowej.

Całe repozytorium danych jest codziennie archiwizowane i przechowywane w drugim centrum danych – również w Europie. Nie przechowujemy żadnych danych poza UE.

Kontrola dostępu

Inspira nie daje dostępu do swojej aplikacji dla ogółu społeczeństwa. Jedynym dostępem dla użytkowników jest logowanie, które można aktywować tylko za pomocą zweryfikowanego adresu e-mail lub bezpiecznego tokena.

Dostęp do funkcji administracyjnych systemu jest dostępny tylko dla naszego personelu na zasadzie „na żądanie”.

Monitorujemy najlepsze praktyki branżowe dotyczące tego rodzaju aplikacji internetowych i staramy się zawsze przestrzegać odpowiednich, najnowocześniejszych wytycznych.

Dostęp do wypełnionych raportów można uzyskać jedynie po zalogowaniu się do systemu i pobraniu – nie wysyłamy potencjalnie poufnych informacji pocztą elektroniczną. Po pobraniu raportu obowiązkiem klienta jest zapewnienie jego bezpieczeństwa.

Dostęp do kwestionariuszy można uzyskać tylko za pomocą bezpiecznego i zaszyfrowanego łącza w wysłanej wiadomości e-mail z zaproszeniem i przypomnieniem. Kwestionariusze nie są dostępne po upływie terminu ważności testów bez bezpośredniego kontaktu z naszym helpdeskiem.

Nie udostępniamy adresów e-mail ani żadnych innych informacji o użytkownikach stronom trzecim, które nie są bezpośrednio zaangażowane w obsługę i konserwację systemu.

Wszystkie dane wprowadzamy do naszego systemu przy założeniu, że są one poufne i nie będziemy ich ujawniać nikomu, kto ich nie wprowadził, za wyjątkiem pseudonimizowanej postaci w wypełnionych raportach.

Obowiązki użytkownika końcowego

Oczekujemy, że użytkownicy będą dbać o bezpieczeństwo swoich nazw użytkowników i haseł oraz niezwłocznie je zmieniać, jeśli podejrzewają, że mogły wpaść w niepowołane ręce.

Oczekujemy, że użytkownicy podadzą nam poprawne adresy e-mail oraz, że wysyłane przez nas wiadomości e-mail nie będą blokowane przez bramki e-mail lub filtry antyspamowe użytkowników.

Oczekujemy, że użytkownicy końcowi będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo własnych systemów pocztowych i skrzynek email.