Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejsze powiadomienie informuje o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, które dotyczą naszej strony internetowej (inspira.com.pl).

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Inspira z siedzibą przy ul. Jaworowej 4/3, 02-798 Warszawa, Polska. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: inspira@inspira.com.pl lub stronę internetową: www.inspira.com.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownicy mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: dataprotection@inspira.com.pl

Zgłoś incydent z danymi osobowymi związany z Inspira: databreach@inspira.com.pl

Prawa przysługujące użytkownikom

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o przetwarzaniu tych danych;
 • Sprostowania danych osobowych;
 • Usunięcia danych, jeżeli nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania lub gdy Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta;
 • Wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, w którym dane będą przetwarzane na postawie prawnie uzasadnionego interesu Inspiry;
 • Wycofania swojej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli jest on nieprawdziwy, niepotrzebny, przetwarzany bez podstawy prawnej lub jeżeli wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Odbierania i przenoszenia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie w celu ponownego wykorzystania Twoich danych osobowych do własnych celów w różnych usługach, w przypadku danych przekazanych Administratorowi i przetwarzanych na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać w ww. praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych pod adresem mailowym: dataprotection@inspira.com.pl

Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
Strona internetowa: uodo.gov.pl
Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Przekazywanie danych osobowych

Inspira może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym osobom, instytucjom lub kontrahentom, którzy w związku z obowiązującymi przepisami prawa lub umowami są upoważnieni, żeby otrzymywać takie informacje. Inspira współpracuje z kontrahentami wyłącznie w obrębie Europejskiego Systemu Gospodarczego („EOG”). Nasi kontrahenci są również prawnie zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Informujemy, że w pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na potrzeby postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego. Bez względu na cele i sposoby przekazania, przekazanie będzie zawsze odbywało się na podstawie i w granicach określonych przez obowiązujące prawo, z zachowaniem określonych środków zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który często zawiera anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie tworzone są w momencie, gdy przeglądarka użytkownika ładuje daną stronę internetową. Strona internetowa przesyła informację do przeglądarki, która następnie tworzy plik tekstowy. Za każdym razem, gdy Użytkownik powraca na tę samą stronę internetową, przeglądarka pobiera i wysyła takie pliki na serwer strony internetowej.

Ze względu na cel wykorzystania, stosowane przez nas pliki cookie można podzielić na następujące kategorie:

 • Niezbędne oraz nieistotne pliki cookie
  • Niezbędne pliki cookies umożliwiają poprawne korzystanie ze strony internetowej, w szczególności umożliwiają transmisję lub zapewniają bezpieczeństwo połączenia. Nieistotne pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętywania preferencji użytkownika i wykorzystania ich podczas kolejnej wizyty (np. język) lub do celów statystycznych (np. do liczenia odwiedzających).
 • Pliki cookie sesji i trwałe
  • Sesyjne pliki cookie pomagają sprawnie poruszać się po stronie internetowej, śledząc postępy ze strony na stronę, dzięki czemu nie jesteś proszony o informacje, które już podałeś podczas bieżącej sesji. Sesyjne pliki cookie są przechowywane w pamięci tymczasowej przeglądarki i usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Korzystanie z plików cookie sesji nie wymaga wyraźnej zgody.
  • Z kolei trwałe pliki cookie przechowują preferencje użytkownika dotyczące bieżących i kolejnych wizyt. Są one zapisywane w nieulotnej pamięci urządzenia (zwykle na dysku twardym) i zachowują ważność po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są często używane do śledzenia zachowań użytkowników i promowania ukierunkowanej reklamy. Korzystanie z trwałych plików cookie zazwyczaj wymaga wyraźnej zgody.
 • Własne i zewnętrzne pliki cookie
  • Własne pliki cookie są ustawiane przez właściciela witryny, który jest odpowiedzialny za powiadomienie użytkownika witryny o celu przetwarzania danych i uzyskanie zgody użytkownika. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez niektóre wtyczki stron trzecich i zarówno właściciel strony internetowej, jak i strona trzecia są wspólnie odpowiedzialni za powiadomienie użytkownika o celu przetwarzania danych i uzyskanie zgody użytkownika.
 • Własne pliki cookie na stronie Inspira
  • Witryna Inspira wykorzystuje własne pliki cookie za pomocą plików cookie sesji (tj. do celów logowania i wyszukiwania), aby umożliwić prawidłowe korzystanie z witryny i sprawne poruszanie się po niej. Te pliki cookie zostaną usunięte po zakończeniu sesji.
 • Pliki cookie stron trzecich w witrynach i usługach Inspira
  • Witryna i usługi Inspira wykorzystują pliki cookie podmiotów zewnętrznych w celu:
   • Optymalizacja serwisu – zbieranie informacji o ruchu na stronie w celu dostosowania wyglądu, funkcjonalności oraz doboru materiałów dostępnych na stronie.
   • Świadczenia usług – wykorzystanie plików cookies w celu umożliwienia korzystania z narzędzi zewnętrznych (np. do spotkań online, webinariów) oraz korzystania z treści dostarczanych przez osoby trzecie (np. linki do profili i materiałów na innych stronach internetowych lub platformach).
  • Przed wykorzystaniem tych danych witryna Inspira prosi o wyraźną zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie tych danych.
 • Google Analytics
  • W celu optymalizacji naszej strony internetowej zbieramy i wykorzystujemy dane z narzędzi internetowych, które operują na informacjach gromadzonych za pomocą plików cookies, takich jak Google Analytics, oferowanych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje i analizować je w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn.
  • Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Należy pamiętać, że adres Twojego urządzenia (tabletu, telefonu komórkowego itp.) (znany jako adres IP) jest przekazywany w wersji skróconej, aby wykluczyć jakiekolwiek bezpośrednie powiązania z osobami.
  • Dowiedz się więcej o Google Analytics i prywatności tutaj: support.google.com

Usuwanie plików cookie

Użytkownik może podjąć decyzję, czy wyraża zgodę na zapisanie plików cookie także w swoim urządzeniu poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej informacji o tym, jakie opcje oferuje przeglądarka, w tym jak zmienić ustawienia zapisywania plików cookie oraz jak usunąć dotychczas zapisane pliki, Użytkownik znajdzie w poniższych linkach dotyczących najpopularniejszych przeglądarek:

Zarządzanie zgodą na wykorzystanie plików cookie

Używamy niezbędnych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Komunikacja z Inspira

Dane osobowe Użytkowników pozyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub poprzez email są przetwarzane w celu utrzymania kontaktu i udzielenia odpowiedzi.

Dane są przechowywane na podstawie zgody Użytkownika do czasu jej wycofania, co można zrobić w dowolnym momencie (patrz punkt „Prawa Użytkownika”) lub przez okres dwóch lat.

Zmiany w informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po zmianie Informacja o polityce prywatności pojawi się na stronie internetowej w nowej wersji z nową datą.

W przypadku zmiany, która wymaga poinformowania użytkowników zgodnie z  przepisami o ochronie danych, poinformujemy Cię o takiej zmianie poprzez wyświetlenie komunikatu przy wejściu do serwisu.  Jeżeli zmiana będzie wymagała od nas ponownego zebrania od Ciebie odpowiednich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wówczas ponownie poprosimy Cię o wyrażenie takiej zgody.

Aktualna informacja o ochronie prywatności: opublikowano 20.04.2022 r.