Podsumowanie I edycji Programu Mentoringowego Związku Pracodawców Polska Miedź

Jak to się zaczęło…

 

Ewa Zięcina – Opiekun Merytoryczny Programu
Beata Staszków – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Polska Miedź, Mentor

 

Ewa: Beatę poznałam w 2016 roku, podczas Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu, działającego na rzecz większego udziału kobiet na stanowiskach zarządczych w Polsce. Ja pełniłam rolę Koordynatora Merytorycznego programu, Beata była Mentorem. Zwróciła moją uwagę otwartą głową, wieloma pomysłami i energią do działania.

Beata: Podobała mi się formuła Programu Mentoringowego. Styl prowadzenia Ewy łączył wiedzę, praktyczne doświadczenie i ciepłe podejście do ludzi. Już od pewnego czasu chodził mi po głowie pomysł na wprowadzenie mentoringu w naszym związku i pomyślałam, że z Ewą w roli prowadzącej to ma szanse powodzenia.

Ewa: Byłam przyjemnie zaskoczona, gdy Beata zaproponowała mi poprowadzenie Programu Mentoringowego w ZPPM. Jednocześnie miałam lekkie obawy, czy uda nam się wszystko zgrać, bo zaczynałyśmy budować od podstaw, a czasu było niewiele. Ale pasja Beaty była tak zaraźliwa, że wszelkie obawy szybko prysły i skoncentrowałyśmy się na tym, jak to zrobić.
Beata: Zastanawiałyśmy się na jaką skalę zrobić pierwszą edycję. Stawiałam na około dziesięć par i przyznam, że miałam wątpliwości, czy znajdzie się dziesięciu Mentorów, chętnych na poświęcenie pro bono swego czasu. Ewa podeszła do sprawy z dystansem, twierdząc, że jak zachęcę siedem osób, to i tak będzie świetnie. Zaczęliśmy komunikację najpierw nieformalnie, kontaktując się z osobami, które chętnie widziałabym w roli Mentorów, później uruchomiliśmy możliwość zgłaszania się Mentorów i Mentees przez naszą stronę internetową. Większość ludzi zareagowała z dużym entuzjazmem, część, nie ukrywam, lekko namawiałam. W efekcie zaczęliśmy program na skalę przekraczającą nasze wstępne założenia – z siedemnastoma parami mentoringowymi!

Ewa: To tylko pokazuje, że mentoring trafił w realną potrzebę ludzi. I pomogła zaraźliwa siła pasji Beaty!

Co się działo…

 

Głównym filarem mentoringu były, oczywiście, spotkania jeden na jeden Mentora z Mentee. Ale chcieliśmy zaoferować coś więcej, szczególnie Mentorom, którzy poświęcają swój czas pro – bono. Dlatego częścią programu były też warsztaty dla Uczestników. W tej edycji warsztaty dla Mentorów były nastawione głównie na wyposażenie ich w narzędzia do pracy rozwojowej z ludźmi. Odbyły się też warsztaty dla Mentees. Oprócz pozyskania nowej wiedzy, spotkania grupowe były okazją do lepszego poznania się i wymiany doświadczeń, co ludzie bardzo doceniali.

Jak uczestnicy ocenili program…

 

O jakości programu niech zaświadczą głosy samych głównych bohaterów, czyli Mentorów i Mentees. Poniżej przedstawiamy opinie z ankiety podsumowującej. Ankieta była anonimowa, odpowiedzi nie są powiązane z nazwiskami, tylko zebrane jako Osoba 1, Osoba 2 itd.

 

Na pytanie „Czy udział w programie był da Ciebie satysfakcjonujący?” odpowiedziało pozytywnie 100% Mentees i 91% Mentorów. W przypadku Mentorów 9% niezadowolonych to jeden głos i trzeba tu zauważyć, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo omyłkowego zaznaczenie odpowiedzi, ponieważ pozostałe wypowiedzi tej osoby są bardzo pozytywne i chce być mentorem w przyszłych edycjach!

 

Na pytanie „Proszę wymienić najmocniejsze Twoim zdaniem strony Programu Mentoringowego” często pojawiające się odpowiedzi to:
– wzrost motywacji do pracy i rozwoju
– nowe inspiracje
– wymiana wiedzy i doświadczeń
– poznanie nowych, wspaniałych ludzi, pełnych pasji i energii
– profesjonalnie zaprojektowany program

 

Uczestnicy doceniali też elastyczność i optymalne wymogi formalne, nie stanowiące dodatkowego obciążenia.

 

Piękne odpowiedzi pojawiły się na pytanie „Co sprawiło Pani/u największą osobistą satysfakcję w roli Mentora?”. Oto kilka z nich:

  • „Możliwość przekazania informacji o zagrożeniach i szansach młodemu człowiekowi, który staje przed podobnymi dylematami jak ja wcześniej. Satysfakcja z możliwości pomocy i zachęcenia Mentee do śmiałego planowania i podejmowania wyzwań.”
  • „Bardzo podobało mi się, że mentees rzeczywiście odkrywają nieco inną perspektywę w swoich relacjach z przełożonymi i kolegami z pracy. Jak mówili, program był dla niech odkryciem, że inni ludzie inaczej postrzegają te same sytuacje, zmotywowało ich to do poprawy komunikacji wewnątrz zespołów.”
  • „Kontakt z profesjonalistami w prowadzeniu mentoringu. Nowe osoby i nowe sposoby postępowania. Zmiana sposobu mojego postępowania – nie muszę ale mogę i chcę. Poznanie sposobu prowadzenia mentee. Kontakt z innymi mentorami”.

 

Z kolei Mentees na pytanie „Co sprawiło Pani/u największą satysfakcję w roli Mentee?” najbardziej doceniali konkretne efekty rozwojowe dla siebie i silne wsparcie mentorów. Oto przykładowe wypowiedzi:

  • „Największą satysfakcję i radość sprawiały mi realizacje kolejnych celów i każdy nawet maleńki krok we właściwym kierunku sprawiał mi ogromną przyjemność i oczywiście wsparcie Mentora, które odczuwałam na każdym etapie programu. Możliwość wymiany myśli, poglądów, pomysłów – nieocenione.”
  • „Praca nad słabymi stronami które wymagały przećwiczenia w konkretnych sytuacjach. Po zastosowaniu nabytych umiejętności efekty były zauważalne co bardzo cieszyło, ponieważ okazuje się że swoje zachowania można w znacznym stopniu zmienić.”
  • „Największą satysfakcję w roli metee sprawiły mi spotkania i rozmowy z mentorem, które pozwoliły na głębszą analizę obecnej i dalszej drogi w mojej karierze zawodowej a partnerska relacja zorientowana była na odkrywanie i rozwijanie mojego potencjału i rozwoju posiadanych talentów. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że od mojego bardzo mądrego i doświadczonego Mentora otrzymałem duże wsparcie oraz obiektywne spojrzenie na mój dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, pozwala mi to, na bardziej świadomą i usystematyzowaną realizację celów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Uważam, że program mentoringowy daje dużą szansę na rozwój osobisty.”
Podsumowanie

 

Wysoka ocena Programu jest dla nas nagrodą za włożoną pracę i potwierdzeniem potrzeby tego typu wymiany wiedzy. Stanowi także zobowiązanie na przyszłość. Chcemy kontynuować program i czynić go lepszym z edycji na edycję.
Mentoring przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: Mentees szybciej osiągają swoje cele, Mentorzy czerpią satysfakcję ze wspierania innych, organizacje zyskują bardziej świadomych i zaangażowanych pracowników. Mentoring buduje kulturę wzajemnej wymiany wiedzy i ciągłego uczenia się.

 

Na zakończenie chcę powiedzieć, że kończę tę edycję z dwiema głównymi refleksjami:

  • Po pierwsze zrealizowaliśmy coś, co przyniosło korzyści wielu ludziom i wierzę, że jest początkiem czegoś większego. Już myślimy o kolejnej edycji. Mam też nadzieję, że zainspirowaliśmy firmy zrzeszone w ZPPM do budowania wewnętrznych programów mentoringowych.
  • Po drugie, udział w programie był dla mnie prawdziwą przyjemnością z obcowania z grupą doskonałych specjalistów, przy tym skromnych, gotowych się uczyć i chętnie dzielących się z innymi wielką wiedzą i doświadczeniem.

 

Ewa Zięcina, czerwiec 2018

error: Content is protected !!
pl_PLPolski