Assessment/ Development Centre

Assessment/ Development Centre

Assessment Development Center

Ośrodek Oceny i Rozwoju (Assessment/ Development Center) to ocena potencjału menedżerskiego pracowników o najwyższej trafności spośród narzędzi stosowanych w dziedzinie HR.

 

Zalety metody:

 • Wysoka trafność prognostyczna
 • Ocena możliwości pracowników sprawdzona w praktycznym działaniu
 • Wnikliwa ocena mocnych i słabych stron uczestników
 • Indywidualnie dobrane zalecenia rozwojowe
 • Wysoki stopień akceptacji tej formy oceny przez uczestników

Prowadzimy procesy AC/DC dla celów rekrutacyjnych oraz rozwojowych. Współpracujemy z gronem doskonałych asesorów, a prowadzone przez nas projekty są cenione przez Klientów za trafność wniosków oraz, w przypadku procesów Development Centre, za rozwojowy charakter.

 

Prowadzimy też szkolenia dla asesorów.

 

Nasze zalety:

 • 19 -letnie doświadczenie w pracy asesorskiej
 • Bardzo dobre przygotowanie warsztatowe
 • Wnikliwe obserwacje i trafne oceny
 • Profesjonalna postawa asesorów
 • Rozwojowy charakter raportów
 • Bardzo dobrze przyjmowane feedbacki udzielane przez dojrzałych konsultantów, bardzo doświadczonych w prowadzeniu rozmów rozwojowych
 • Elastyczność w dopasowaniu się do oczekiwań Klienta.

Najczęstsze zastosowania Assessment i Development Centre:

Budowanie programów rozwojowych

 • W wyniku procesu można określić mocne strony uczestników oraz obszary wymagające dalszego rozwoju, co stanowi doskonałą podstawę do planowania działań rozwojowych dla poszczególnych pracowników lub całych grup. Pomaga w ekonomicznym zarządzaniu budżetem szkoleniowym.

 

Zarządzanie Talentami

 • Pozwala wybrać osoby o najwyższym potencjale, podejmować trafne decyzje dotyczące ich przyszłej kariery w firmie, zarządzać procesem nabywania nowych kompetencji.

 

Zwiększanie efektywności zarządzania

 • Menedżerowie dostają dokładną informację zwrotną na temat swoich umiejętności w zakresie różnych obszarów zarządzania oraz indywidualnie dobrane zalecenia rozwojowe. Udział w procesie zwiększa świadomość kompetencji istotnych w firmie.

 

Doskonalenie umiejętności miękkich

 • Development Center stosowany w procesach rozwojowych pozwala na bardzo dokładną ocenę komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach, motywowania podwładnych itp. W połączeniu z pogłębionym feedbackiem jest istotnym krokiem w kierunku doskonalenia miękkich umiejętności.

 

Reorganizacje

 • ADC jest doskonałym narzędziem uzupełniającym informacje potrzebne do decydowania o awansach i przesunięciach kadrowych. Dostarcza wiedzy na temat poziomu kompetencji i potencjału pracowników. Uzyskane informacje pozwalają przewidzieć szanse powodzenia danej osoby na nowym stanowisku i pomagają w podjęciu trafnych decyzji.

 

Rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne

 • Jest to doskonała metoda uzupełniająca proces rekrutacji nowych pracowników. Pozwala na wybranie spośród osób o podobnym poziomie umiejętności i doświadczenia tej, której profil najlepiej odpowiada wymogom stanowiska. W przypadku rekrutacji wewnętrznej, przeprowadzenie procesu przez zewnętrzną firmę, dodatkowo minimalizuje podejrzenia o brak obiektywności przy dokonywaniu wyboru. Kandydaci odbierają ją jako sprawiedliwą metodę, stwarzającą każdemu równe szanse.