Kompleksowe programy rozwojowe dla liderów i szkolenia

Kompleksowe programy rozwojowe dla liderów i szkolenia

Ikonka - narzędzia

Naszym mottem jest elastyczność. Tworzymy kompleksowe rozwiązania rozwojowo/ szkoleniowe dopasowane do potrzeb Klienta oraz oferujemy szkolenia na wybrane tematy.

 

Programy rozwojowe zbudowane są w sposób pobudzający świadomy rozwój. Stosujemy elementy wspierające przełożenie nowo nabytych kompetencji na realne sytuacje w życiu zawodowym. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej, angażującej uczestników w praktyczne ćwiczenia.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń.

Kompleksowe programy rozwojowe dla liderów

AKADEMIA MENEDŻERA
 • 1,5 roczny – 2 letni program rozwojowy nakierowany na rozwój umiejętności przywódczych, w tym inteligencji emocjonalnej menedżera, obejmujący szkolenia, coaching i narzędzia podnoszące samoświadomość.
FIRST TIME MENEDŻER
 • 1 – 1,5 roczny program rozwojowy rozwijający potencjał przywódczy liderów oraz wyposażający ich w najważniejsze umiejętności związane ze zmianą roli z samodzielnego specjalisty na lidera zarządzającego ludźmi.

Szkolenia dla specjalistów i liderów

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
 • Grupa docelowa: Wszyscy pracownicy
 • Cele: Usprawnienie komunikacji ze współpracownikami i klientami. Nauka jasnego wyrażania swoich myśli, uważnego słuchania oraz przedstawiania swoich uwag i oczekiwań w konkretny sposób przy zachowaniu dobrych relacji z innymi
ZARZADZANIE EMOCJAMI I ASERTYWNOŚĆ
 • Grupa docelowa: Wszyscy pracownicy
 • Cele: Szkolenie uczy technik nabierania właściwego dystansu emocjonalnego, który umożliwia reagowanie świadomie, a nie automatycznie, czyli adekwatnie do sytuacji z uniknięciem niekontrolowanych wybuchów czy tłumienia emocji. Pozwala na rozpoznanie swoich zapalników emocjonalnych i wyposaża w techniki asertywnej komunikacji przydatne w pracy zawodowej.
PRZEKONANIA - UKRYCI SPRZYMIERZEŃCY LUB WROGOWIE
 • Grupa docelowa: Wszyscy pracownicy
 • Cele:  Przekonania to rodzaj generalizacji, twierdzenia, w które wierzymy. Można je porównać do filtrów, przez które odbieramy to, co się nam przydarza. Jedne przekonania wzmacniają nas i dodają wiary w siebie, a inne ograniczają. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wgląd we własny system przekonań i ich wpływ na swoje postrzeganie świata i zachowanie. Będą mieli okazję przepracować przekonanie, które wpływa niekorzystnie na ich rozwój i realizację celów.

Szkolenia dla liderów

SZTUKA FEEDBACKU
 • Grupa docelowa: Menedżerowie, Team Leaders, Kierownicy Projektów
 • Cele:

- Szkolenie przygotowuje do prowadzenia rozmów omawiających wyniki w rozwojowy sposób

- Przygotowuje na trudne momenty w czasie rozmowy oceniającej i uczy jak sobie z nimi radzić

- Buduje samoświadomość osoby prowadzącej w obszarze swego stylu komunikacji w czasie feedbacku oraz stylu radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Wyposaża w wiedzę, sprawdzone praktyki i zwiększa pewność siebie.

 

PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
 • Grupa docelowa: Menedżerowie, Kierownicy Projektów
 • Cele:

- Podniesienie efektywności działań menedżera w oparciu wypracowanie odpowiednich zachowań i umiejętności dostosowanych do kompetencji, poziomu zaangażowania współpracowników

- Samoświadomość nt. swojego dominującego stylu prowadzenia zespołu

- Umiejętność rozpoznawania etapu dojrzałości pracownika i doboru efektywnego stylu przywództwa.

- Bardziej efektywna współpraca na linii przełożony – pracownik.

Szkolenia dla zespołów

WARSZTAT EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁOWEJ - KOLORY OSOBOWOŚCI
 • Grupa docelowa: Zespoły, współpracownicy
 • Cele: Warsztat zespołowy Kolory Osobowości ma lekką formę, jest zabawą, a jednocześnie dotyka poważnych spraw i pozwala scalić zespół. Oparty jest na modelu preferencji energetycznych stworzonym przez C. Junga. Język kolorów osobowości długo po warsztacie „żyje” w zespole i wspiera wzajemną komunikację i współpracę. Realizuje następujące cele:

- Lepsza komunikacja w zespole

- Otwarcie na różnorodność

- Stworzenie wspólnego języka nieoceniającego i bezpiecznego

- Poprawienie komunikacji w zespole (i poza nim: w relacjach z klientami, współpracownikami oraz w sferze osobistej)

- Integracja zespołu, a tym samym silniejszy zespół, w większym stopniu wykorzystujący swój potencjał i synergię.

Szkolenia eksperckie

ROZMOWA REKRUTACYJNA
 • Grupa docelowa: Menedżerowie, HR, Team Leaders, Kierownicy projektów i inni pracownicy prowadzący rozmowy rekrutacyjne
 • Cele:  Podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Szkolenie obejmuje trzy obszary: umiejętności, narzędzia i wiedzę. Szkolenie uczy umiejętności zadawania pytań i słuchania w taki sposób, żeby zdobyć potrzebne informacje oraz wyposaża w praktyczne narzędzia pomocne w rekrutacji. W efekcie uczestnicy szkolenia uzyskują większy odsetek trafnie wyselekcjonowanych pracowników.
SZKOLENIE DLA ASESORÓW
 • Grupa docelowa: HR i menedżerowie pełniący rolę asesorów, zarówno początkujący, jak i doświadczeni, którzy chcą nauczyć się umiejętności asesorskich lub rozwinąć i uporządkować już posiadane umiejętności.
 • Cele: Nauka praktycznych umiejętności asesorskich , takich jak: prowadzenie obserwacji, zapis, ocena oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i sprawdzonych rozwiązań usprawniających pracę na różnych etapach.