Coaching

Coaching

"Nie otrzymujemy mądrości; musimy ją sami odkryć po podróży, której nikt za nas przebyć nie może, której nikt nam nie może oszczędzić."

– Marcel Proust

Coaching

Oferujemy coaching indywidualny i zespołowy. Inspira współpracuje z certyfikowanymi coachami, którzy posiadają minimum kilkaset godzin praktyki coachingowej i kwalifikacje potwierdzone certyfikatami w International Coaching Federation.

 

Osoby zarządzające oraz menedżerowie często sięgają po coaching, aby zwiększać efektywność, odkrywać nowe możliwości, zmierzać do celów w bardziej twórczy i elastyczny sposób. Siłą coachingu jest indywidualne podejście i praca nad realnymi sytuacjami z życia. Według naszego podejścia proces coachingu wspiera rozwój na poziomie przywódczym i osobistym w powiązaniu z celami biznesowymi organizacji.

Coaching Konfliktu CINERGY

Coaching Zarządzania Konfliktem lub krócej, Coaching Konfliktu to nowa w Polsce specjalizacja dedykowana pracy z problemami w relacjach interpersonalnych w firmach. To podejście można zastosować do pracy z pojedynczymi osobami, które są obecnie uwikłane w trudną relację z inną osobą z firmy lub do osób, które często doświadczają trudności we współpracy z innymi. Pomaga rozwiązywać bieżące konflikty i dostarcza klientom narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. Ewa Zięcina jest pierwszą osobą w Polsce, która uzyskała certyfikat Coachingu Zarządzania Konfliktem CINERGY nadany przez twórczynię tej metody – Cinnie Nobel.

 

Rozumienie konfliktu:

Konflikt w organizacji to sytuacja, w której współpracujący , wzajemnie zależni ludzie mają rozbieżne interesy, cele albo zasady. Konflikty interpersonalne są nieuniknione i są normalną częścią naszego życia. Jednak, źle zarządzane konflikty mają destrukcyjny wpływ na organizację i ludzi w niej pracujących. Często konflikty w miejscu pracy są niewidoczne, ale są wszechogarniające, przenikają wszędzie. Dotykają nie tylko osoby bezpośrednio uwikłane w konflikt, ale ich zespoły, przełożonych i samą organizację.

Coaching konfliktu pomaga pracownikom w następujących obszarach:

  • rozwiązywać spory interpersonalne bez  wikłania w nie kolejnych osób
  • przygotować do trudnych rozmów
  • zapobiegać eskalacji konfliktów
  • zapobiegać „zarażaniu” atmosfery
  • zmieniać nieproduktywne reakcje na konstruktywne kroki
  • rozwija umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości

 

Model Coachingu Konfliktu CINERGY:

  • Bardzo solidne fundamenty praktyczne i teoretyczne.
  • Stworzony przez praktyka -  Cinnie Noble, osobę z 20 letnim doświadczeniem w pracy z konfliktami.
  • Integruje coaching biznesowy, zarządzanie konfliktem i odkrycia neuropsychologii.