Diagnoza

Samoświadomość i autorefleksja to podstawa skuteczności dobrych liderów.

 

Narzędzia takie jak Ocena 360 stopni czy Development Center pozwalają uświadomić sobie swoje mocne strony i obszary rozwojowe w kontekście zajmowanego stanowiska i celów na przyszłość. Testy psychometryczne dają wgląd w mechanizmy swego postępowania, pomagają nazwać swój unikalny profil zachowań i bardziej świadomie kierować swoim postępowaniem. Wnioski z narzędzi diagnostycznych są punktem wyjścia do precyzyjnie postawionych celów rozwojowych i wspierają zmiany.

 


Zobacz więcej

Rozwój

Wspieramy rozwój kadry zarządzającej, menedżerów i liderów. Oferujemy także szkolenia specjalistyczne dla HR i mentoring i superwizje dla coachów

Rozwój jest procesem. Aby pożądane zmiany były trwałe potrzebny jest czas i praktyka. Łączymy różne metody, aby skutecznie wspierać proces nabywania nowej wiedzy i zmiany nawyków. Coaching jest bardzo skuteczną metodą zmiany i rozwoju osobistego. Coaching w środowisku pracy wspiera rozwój kadry zarządzającej na poziomie przywódczym w powiązaniu z celami biznesowymi w organizacji. Oferujemy też niszową w Polsce metodę pracy z konfliktami – coaching konfliktu. Prowadzimy warsztaty dla liderów między innymi z takich tematów jak: rozwój przywództwa, rozwijanie podwładnych, motywowanie, coachingowy styl zarządzania, prowadzenie rozmów rozwojowych oraz szkolenia specjalistyczne w takich obszarach jak: szkolenie asesorów, projektowanie AC i DC, zarządzanie rozwojem pracowników. Oferujemy mentoring i superwizje dla coachów.

Zobacz więcej